Gipsputs Stockholm

Specialister på puts och stuckatur | 0705–39 01 00

Gipsputs för perfekta resultat
på väggar och tak

Gipsputs Stockholm

Välj oss på Stoneform när du har väggar där du vill applicera gipsputs i Stockholm. Vi kan hjälpa dig med både nyputsning av väggar och reparation av befintliga putsarbeten. Kontakta oss för att få offert på ditt jobb!

När man putsar väggar är gipsputs ett fantastiskt material att arbeta med. Materialet är lättarbetat och man kan enkelt applicera tunna lager som följer underlaget väl, men man kan även göra påslag på upp till 60 mm på till exempel en vägg. Vid användning av gipsputs elimineras även risken för att krympsprickor ska uppstå när putsen torkar.

Perfekt även för svängda ytor

Gipsputs är ett material med många användningsområden tack vare dess hårdhet när det torkar och formbarheten som ger stor flexibilitet. Gipsputs är ett utmärkt putsbruk om du har svängda väggar, valv eller stuckatur som behöver bättras på.

När man vill ändra strukturen på ett målat underlag påför vi en speciellt framtagen primer som är anpassad för gipsputs, detta för att gipsen ska häftas på underlaget.

Materialet är även utmärkt för att laga skador på olika typer av underlag, till exempel lättbetong, betong och gips. Gipsputs integrerar sig väl med underlaget och ger en mycket slät och snygg yta.

Vad är gipsputs?

Gipsputs är ett naturligt material som har sitt ursprung i gipssten, vilket är ett annat namn för mineralen kalciumsulfathydrat. Gips bryts alltså ur denna bergart och för att skapa gipsputs bränner man den och mal sedan ner till ett fint pulver som blandas med vatten för att få en massa som går lätt att applicera på väggar och andra ytor som man önskar putsa. För att putsa blandar man sedan bara pulvret med vatten för att få en massa med önskad konsistens. 

Gipsputsen är helt emissionsfri vilket gör att den är väldigt miljövänlig och passar utmärkt i kommersiella och privat miljöer. 

spackling av kanter

Gipsputsets användningsområden

Gipsputs används med fördel när man vill putsa tak och väggar. Materialet kan användas såväl vid nybyggen som vid renoveringar, går att applicera på de flesta typer av underlag samt är mycket formbart.

Vid reparation av skador får man en slät yta som döljer skarvar och ojämnheter väl, vilket gör det till ett utmärkt val i modern arkitektur. Men mest känt är nog gipsputs när man putsar underlag för exempelvis kakelarbeten vid badrumsrenoveringar.

Genom att materialet går att stryka på i tunna lager och genom att gips har utmärkta hygroskopiska egenskaper så behöver man inte oroa sig för sprickor på samma sätt som med andra material. Gipsputs andas och lever med varierande luftfuktighet utan att det uppstår problem. Det går utmärkt att måla på gipsputs. Med fördel använder man naturliga färger som även de andas och låter fukten vandra genom materialet.

Gipsputs i Stockholm kräver en noggrann hantverkare

För att få ett riktigt bra resultat när man applicerar gipsputs krävs ett gott handlag och erfarenhet. Det kräver övning för att skapa perfekt släta väggar över stora ytor. Där är du i trygga händer när du anlitar oss. Vi har lång erfarenhet av jobbet och arbetar ofta med renovering av äldre byggnader där det ställs höga krav på utförandet och att det ska stämma överens med det historiska originalet.

I moderna byggnader med stora, öppna väggytor krävs det att man arbetar snabbt och systematiskt för att få ett jämnt resultat. Vi vet hur man planerar arbetet för att få ett perfekt slutresulat utan skarvar eller ojämnheter.

Ett historiskt byggmaterial

Gips har använts mycket länge inom byggnadskonsten. I över 8000 år har man brukat gips, antingen rent eller som en komposit tillsammans med andra material, i byggnader kring Medelhavet. Till Sverige kom gipset senare, framför allt för att det inte finns några lokala gipsfyndigheter i vårt land. Här har istället kalk använts traditionellt, men under barocken fick gipset ordentligt fäste i vårt land i högreståndsmiljö.

Framför allt så hittar man gips i form av stuckaturer i slott och herrgårdar, men med tiden kom gipsskivor att ersätta lerklinade väggar även i mer vardagliga miljöer. Gips har nämligen mycket goda brandskyddande egenskaper, vilket givetvis är önskvärt i både hem och företagslokaler.

Välkommen att anlita oss

Välkommen att kontakta oss för att få offert på gipsputs i Stockholm i din bostad eller lokal. Vi kan göra allt från mindre jobb som att reparera mindre skador på en vägg till att putsa hela nybyggda hus med detta fantastiska material.

Specialist på gipsputs i Stockholm - alltid perfekt resultat